Susipažinkite su vaikų/mokinių valgiaraščiais nuo 2021 m. sausio 4 d. 

Kretingos mokyklos-darželio “Žibutė” 15 dienų valgiaraštis 4-6_metų vaikams 

Kretingos mokyklos-darželio “Žibutė” 15 dienų valgiaraštis 7-10 metų vaikams

Informacija apie Pritaikytą maitinimą

TĖVELIŲ DĖMESIUI

NEMOKAMAS MAITINIMAS (PIETŪS) PIRMOKAMS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKAMS NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai ir pirmokai, turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Dėl socialinės paramos mokiniams, taip pat ir dėl nemokamų pietų nevertinant šeimos gaunamų pajamų, pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą) kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota – į seniūniją, kurioje gyvena, Kretingos miesto gyventojai – į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.
Kad mokinys gautų nemokamus pietus nevertinant pajamų, prašymą–paraišką galima pateikti nuo 2020 m. liepos 1 dienos.
Socialinės paramos skyriaus adresas: J.K.Chodkevičiaus g. 10, 302 kab., tel. (8 445) 51301, 43859
Priėmimo laikas:
Pirmadieniais – nuo 13.00 iki 16.30 val.,
Antradieniais – nuo 8.15 iki 12.45 val.,
Trečiadieniais – nuo 12.00 iki 16.30 val.,
Ketvirtadieniais – nuo 8.15 iki 12.30 val.
 

KVIEČIAME PLAČIAU SUSIPAŽINTI SU INFORMACIJA APIE PARAMĄ MOKINIAMS (nemokami pietūs priešmokyklinukams ir pirmokams – nepriklausomai nuo gaunamų pajamų ir nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmėms įsigyti – priklausomai nuo gaunamų pajamų)  (atsisiųsti)

Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) forma (atsisiųsti)

Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimai:

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. T2-12 “Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmėms įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo” (atsisiųsti)

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. T2-185 “Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-12 “Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmėms įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo” pakeitimo (atsisiųsti)