Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. A1-843 “Dėl lėšų sumos maisto produktams įsigyti nustatymo(susipažinti čia)

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimas “Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 “Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo” (su pakeitimais susipažinti čia)

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimas “Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 “Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo” (su pakeitimais susipažinti čia)

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas (susipažinti čia)

Mokinių maitinimosi Kretingos mokyklose tvarka (susipažinti čia)