Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ teikia mokamas paslaugas:

* Sporto salės su bendro naudojimo patalpomis nuoma;

* Aktų salės su bendro naudojimo patalpomis nuoma;

* Klasės su bendro naudojimo patalpomis nuoma;

* Kabineto su bendro naudojimo patalpomis nuoma;

* Patalpų (sporto salės, aktų salės, klasės, kabineto) nuoma vaikų neformaliojo švietimo programoms vykdyti;

* Klasės su bendro naudojimo patalpomis nuoma mokinių pailgintos dienos grupės veiklai vykdyti.

Teikiamų paslaugų kainos patvirtintos Kretingos rajono savivaldybė tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-244 “Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų nustatymo”

Kreiptis telefonu (8 445) 79341