Kretingos mokyklos-darželio “Žibutė”
                                                                                                                                                 direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
                                                                                                                                                 įsakymo Nr. V1-57
                                                                                                                                                 3 priedas
 
 

        KRETINGOS MOKYKLOS–DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ VALDYMO STRUKTŪRA