Mokyklos-darželio „Žibutė” valdymo struktūra
                                                                                                                                                                                                       Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“
                                                                                                                                                                                                       direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 31 d.
                                                                                                                                                                                                       įsakymo Nr. V1-55      3 priedas