Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė” valdymo struktūra
                                                                                                                                                                                                       Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“
                                                                                                                                                                                                       direktoriaus 2023 m. rugsėjo 1 d.
                                                                                                                                                                                                       įsakymo Nr. V1-50   3 priedas