Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas