Vaikų priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas:

Vaikų priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (Suvestinė redakcija 2021-01-29)

 

Priėmimo į Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas ir jo pakeitimai:

Priėmimo į Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimas (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m, birželio 25 d. sprendimas Nr. 189)

Priėmimo į Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimas (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T2-8)
 
Priėmimo į Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-333)