Vaikų priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas ir jo pakeitimai:

Vaikų priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (Suvestinė redakcija 2021-01-29)

Vaikų priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas, patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-280.

Priėmimo tvarkos aprašo pakeitimo sprendimas Nr. T2-15 (2021-01-29)

Priėmimo tvarkos aprašo pakeitimo sprendimas Nr. T2-336 (2019-12-19)

Priėmimo tvarkos aprašo pakeitimo sprendimas Nr. T2-124 (2019-04-25)

 

Priėmimo į Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas ir jo pakeitimai:

Kretingos miesto bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos pagal pradinio ugdymo programas (pakeitimas 2020-12-17 sprendimas Nr. T2-311)

Mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos (2016-12-22)

Priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo sprendimas Nr. T2-189 (2020-06-25)