Pagrindinė Mokyklos-darželio “Žibutė”  teikiama viešoji paslauga – švietimas (kodas 85).

Pagrindinės švietimo paslaugos: ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas

VIEŠOSIOS PASLAUGOS – IKIMOKYKLINIS UGDYMAS TEIKIMO APRAŠYMAS

 
Paslaugos pavadinimas
 
 
Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
Paslaugos kodas
85.10.10.
Paslaugos aprašymas
Ikimokyklinio ugdymo paslaugos paskirtis padėti vaikui (nuo 3 iki 5 (6) metų) tenkinti prigimtinius, kultūrinius, etninius, socialinius, pažintinius poreikius. Paslauga teikiama vadovaujantis Mokyklos-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo programa. Ikimokyklinio ugdymo programos kriterijus nustato Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.
Paslaugos gavimą reglamentuojanti tvarka

Vaikų priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (suvestinė redakcija 2021-01-19)

Paslaugos gavimą reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Paslaugos gavimą reglamentuojantys mokyklos-darželio dokumentai
 Nuostatai (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T2-180)
 
 
Atlyginimas už teikiamas paslaugas
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose reglamentuojantys dokumentai

Paslaugos teikėjas

Kretingos mokykla-darželis „Žibutė”

Paslaugos vadovas
Direktorė Snieguolė Bružė, kontaktinis tel. +370 660 94030,
 
Prašymo forma, prašymo turinys
Prašymo forma Kretingos rajono savivaldybės tinklalapyje 
Prašymo priėmimo, konsultacijų teikimo vieta
 
Dėl išankstinės registracijos į darželius, konsultacijas priėmimo ir kitais klausimais vykdo:
Švietimo skyriaus vyr. specialistė Lina Jadenkuvienė
Tel. +370 445 78937
Adresas:  Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius,
J. Pabrėžos g. 8
Kretinga, LT-97129
Priėmimo laikas: antradieniais 13.00-15.00 val.
penktadieniais – 13.00-15.00  val.
 

VIEŠOSIOS PASLAUGOS – PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS  TEIKIMO APRAŠYMAS

Paslaugos pavadinimas
Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
Paslaugos kodas
85.10.20.
Paslaugos aprašymas 
Priešmokyklinio ugdymo paslaugos paskirtis padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis, pagal pradinio ugdymo programą. Priešmokyklinio ugdymo paslauga teikiama vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro patvirtinta priešmokyklinio ugdymo programa. Paslauga pradedama teikti, kai tais kalendoriniais metais vaikui sueina 6 metai. Tėvų prašymų gali būti teikiama ir anksčiau, jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas – privalomas.
Paslaugos gavimą reglamentuojanti tvarka 

Vaikų priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas  (suvestinė redakcija 2021-01-29)

Paslaugos gavimą reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Paslaugos gavimą reglamentuojantys mokyklos-darželio dokumentai
Nuostatai (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T2-180)
 
Atlyginimas už teikiamas paslaugas
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose reglamentuojantys dokumentai
Paslaugos teikėjas
Kretingos mokykla-darželis “Žibutė”
Paslaugos vadovas
Direktorė Snieguolė Bružė, kontaktinis tel. +370 660 94030,
 
Prašymo forma, prašymo turinys
Prašymo forma Kretingos rajono savivaldybės tinklalapyje
Prašymo priėmimo, konsultacijų teikimo vieta
Dėl išankstinės registracijos į darželius, konsultacijas priėmimo ir kitais klausimais vykdo:
Švietimo skyriaus vyr. specialistė Lina Jadenkuvienė
Tel. +370 445 78937
Adresas:  Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius,
J. Pabrėžos g. 8,
Kretinga, LT-97129
Priėmimo laikas:   antradieniais 13.00-15.00 val.
penktadieniais – 13.00-15.00  val.
 

VIEŠOSIOS PASLAUGOS – PRADINIS UGDYMAS  TEIKIMO APRAŠYMAS

Paslaugos pavadinimas
Pradinis ugdymas
Paslaugos kodas
85.20.
Paslaugos aprašymas 
Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) sueina 7 metai. Pradinis ugdymas gali būti pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau (6 metų), kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau, t. y. nuo 5 metų.
Paslaugos gavimą reglamentuojanti tvarka 

Priėmimo į Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-333)

Priėmimo į Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimas (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T2-8)

Priėmimo į Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimas (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. 189)

Mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos (2020 m. gruodžio 17 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-311)

Paslaugos gavimą reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Paslaugos gavimą reglamentuojantys mokyklos-darželio dokumentai
Nuostatai (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T2-180)
Atlyginimas už teikiamas paslaugas

 

Mokinių maitinimosi Kretingos mokyklose tvarkos aprašas (susipažinti čia)

Paslaugos teikėjas

Kretingos mokykla-darželis „Žibutė”

Paslaugos vadovas
Direktorė Snieguolė Bružė, kontaktinis tel. +370 660 94030,
 
Prašymo forma, prašymo turinys
Prašymo forma Kretingos rajono savivaldybės tinklalapyje
Prašymo priėmimo, konsultacijų teikimo vieta
Dėl išankstinės registracijos į mokyklas ir kitais klausimais vykdo:
Švietimo skyriaus vyr. specialistė Sonata Petravičienė
Tel. +370 445 72026, mob. +370 626 06242
el. p. sonata.petraviciene@kretinga.lt
Adresas:  Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius,
J. Pabrėžos g. 8,
Kretinga, LT-97129
 
 
 
 
Maitinimo organizavimas. Maitinimo paslaugą teikia mokykla-darželis „Žibutė“. Maitinimas organizuojamas pagal 15 dienų perspektyvinį valgiaraštį suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kretingos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Esant poreikiui, organizuosime vaikų sveikatą tausojantį maitinimą.
 
Sveikatos priežiūra. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas užtikrina vaikų sveikatos priežiūrą mokykloje-darželyje, organizuoja ir įgyvendina priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika, koordinuoja sveikos ir saugios gyvensenos programą. Teikia rekomendacijas dėl sveikatą tausojančio maitinimo.
 
Specialioji pagalba. Logopedas, specialusis pedagogas  dirba su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais ir pradinių klasių mokiniais turinčiais kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos, rašymo ir skaitymo, pažinimo, raidos sutrikimų.  Atlikdamas kalbos tyrimą, įvertina vaiko žodyną, gramatinę sandarą, artikuliacinį aparatą, garsų tarimą, foneminės klausos ir rišlaus pasakojimo įgūdžius. Atsižvelgdamas į sutrikimo pobūdį ir laipsnį, teikia pagalbą individualiai arba vaikų grupėms, kurios formuojamos to paties sutrikimo pagrindu. Specialiosios pagalbos efektyvumas priklauso nuo individualių vaiko savybių, sutrikimo pobūdžio bei tampraus specialistų, tėvų, mokytojų bendradarbiavimo.
 
Paslaugos teikėjas –  
 
Kretingos mokykla-darželis ,,Žibutė”,
 
Įm. kodas – 190278776,
 
a/s LT414010041800090045 Luminor Bank AB

Elektroniniai valdžios vartai

Pateikti savo nuomonę apie įstaigos teikiamas paslaugas bei jų kokybę galite:

https://www.kretingoszibute.lt/klausimai