Pagrindinė Mokyklos-darželio “Žibutė”  teikiama viešoji paslauga – švietimas (kodas 85).

Pagrindinės švietimo paslaugos: ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas

VIEŠOSIOS PASLAUGOS – IKIMOKYKLINIS UGDYMAS TEIKIMO APRAŠYMAS

 
Paslaugos pavadinimas
 
 
Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
Paslaugos kodas
85.10.10.
Paslaugos aprašymas
Ikimokyklinio ugdymo paslaugos paskirtis padėti vaikui (nuo 3 iki 5 (6) metų) tenkinti prigimtinius, kultūrinius, etninius, socialinius, pažintinius poreikius. Paslauga teikiama vadovaujantis Mokyklos – darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo programa. Ikimokyklinio ugdymo programos kriterijus nustato Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.
Paslaugos gavimą reglamentuojanti tvarka

Vaikų priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas  (2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-280 redakcija)

Paslaugos gavimą reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Paslaugos gavimą reglamentuojantys mokyklos–darželio dokumentai
Nuostatai (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-197 redakcija)
 
 
Atlyginimas už teikiamas paslaugas

Paslaugos teikėjas

Kretingos mokykla-darželis “Žibutė”

Paslaugos vadovas
Direktorė Snieguolė Bružė, kontaktinis tel. 8 445 79 341,
 
Prašymo forma, prašymo turinys
Prašymo forma švietimo skyriaus tinklalapyje 
https://svietimas.kretinga.lt/
 
Prašymo priėmimo, konsultacijų teikimo vieta
 
Dėl išankstinės registracijos į darželius, konsultacijas priėmimo ir kitais klausimais vykdo:
Švietimo skyriaus vyr. specialistė Lina Jadenkuvienė
Tel. (8-445) 78937
Adresas:  Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius,
Vilniaus g. 8,
Kretinga, LT-97108
305 kabinetas
Priėmimo laikas: antradieniais 13.00-17.00 val.
penktadieniais – 13.00-15.00  val.
 

VIEŠOSIOS PASLAUGOS – PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS  TEIKIMO APRAŠYMAS

Paslaugos pavadinimas
Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
Paslaugos kodas
85.10.20.
Paslaugos aprašymas 
Priešmokyklinio ugdymo paslaugos paskirtis padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis, pagal pradinio ugdymo programą. Priešmokyklinio ugdymo paslauga teikiama vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro patvirtinta priešmokyklinio ugdymo programa. Paslauga pradedama teikti, kai tais kalendoriniais metais vaikui sueina 6 metai. Tėvų prašymų gali būti teikiama ir anksčiau, jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas – privalomas.
Paslaugos gavimą reglamentuojanti tvarka 
Vaikų priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-280 redakcija)
Paslaugos gavimą reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Paslaugos gavimą reglamentuojantys mokyklos – darželio dokumentai
Nuostatai (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-197 redakcija)
 
Atlyginimas už teikiamas paslaugas
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-137 redakcija)
Paslaugos teikėjas
Kretingos mokykla-darželis “Žibutė”
Paslaugos vadovas
Direktorė Snieguolė Bružė, kontaktinis tel. 8 445 79 341,
 
Prašymo forma, prašymo turinys
Prašymo forma švietimo skyriaus tinklalapyje
https://svietimas.kretinga.lt/
Prašymo priėmimo, konsultacijų teikimo vieta
Dėl išankstinės registracijos į darželius, konsultacijas priėmimo ir kitais klausimais vykdo:
Švietimo skyriaus vyr. specialistė Lina Jadenkuvienė
Tel. (8-445) 78937
Adresas:  Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius,
Vilniaus g. 8,
Kretinga, LT-97108
305 kabinetas
Priėmimo laikas:   antradieniais 13.00-17.00 val.
penktadieniais – 13.00-15.00  val.
 
Maitinimo organizavimas. Maitinimo paslaugą teikia mokykla – darželis „Žibutė“. Maitinimas organizuojamas pagal 15 dienų perspektyvinį valgiaraštį suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kretingos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Esant poreikiui, organizuosime vaikų sveikatą tausojantį maitinimą.
 
Sveikatos priežiūra. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas užtikrina vaikų sveikatos priežiūrą mokykloje-darželyje, organizuoja ir įgyvendina priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika, koordinuoja sveikos ir saugios gyvensenos programą. Teikia rekomendacijas dėl sveikatą tausojančio maitinimo.
 
Specialioji pagalba. Logopedas, specialusis pedagogas  dirba su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais ir pradinių klasių mokiniais turinčiais kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos, rašymo ir skaitymo, pažinimo, raidos sutrikimų.  Atlikdamas kalbos tyrimą, įvertina vaiko žodyną, gramatinę sandarą, artikuliacinį aparatą, garsų tarimą, foneminės klausos ir rišlaus pasakojimo įgūdžius. Atsižvelgdamas į sutrikimo pobūdį ir laipsnį, teikia pagalbą individualiai arba vaikų grupėms, kurios formuojamos to paties sutrikimo pagrindu. Specialiosios pagalbos efektyvumas priklauso nuo individualių vaiko savybių, sutrikimo pobūdžio bei tampraus specialistų, tėvų, mokytojų bendradarbiavimo.
 
Paslaugos teikėjas –  
 
Kretingos mokykla-darželis ,,Žibutė”,
 
Įm. kodas – 190278776,
 
a/s LT414010041800090045 Luminor Bank AB

 

Elektroniniai valdžios vartai

Pateikti savo nuomonę apie įstaigos teikiamas paslaugas bei jų kokybę galite:

http://www.zibute.kretinga.lm.lt/klausimai