INFORMACIJA DĖL ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO MOKYKLOJE-DARŽELYJE “ŽIBUTĖ”         KARANTINO AR EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS LAIKOTARPIU

Švietimo pagalba karantino ar ekstremaliosios situacijos laikotarpiu teikiama nuotoliniu būdu arba įprastu kontaktiniu būdu Mokykloje. Švietimo pagalba teikiama užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos OV nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas iki karantino ar ekstremaliosios situacijos pabaigos paskelbimo datos. Nuotoliniam ugdymui realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku naudojamasi  elektroniniais dienynais (TAMO, „Mūsų darželis“), Microsoft Teams, telefono ar Messenger vaizdo skambučiais, kitomis, individualiai su specialistu sutartomis, ryšio priemonėmis.

Švietimo pagalbos teikimas mokykloje-darželyje „Žibutė” 2021-2023 m. m. (atsisiųsti)

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (atsisiųsti)

Poveikių priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas (atsisiųsti)