INFORMACIJA DĖL ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO MOKYKLOJE-DARŽELYJE “ŽIBUTĖ” KARANTINO LAIKOTARPIU

Švietimo pagalba karantino laikotarpiu teikiama nuotoliniu būdu arba  įprastu kontaktiniu būdu Mokykloje. Švietimo pagalba teikiama užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos OV nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas iki karantino pabaigos paskelbimo datos. Nuotoliniam ugdymui realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku naudojamasi  elektroniniais dienynais (TAMO, „Mūsų darželis“), Microsoft Teams, telefono ar Messenger vaizdo skambučiais, kitomis, individualiai su specialistu sutartomis, ryšio priemonėmis.

Švietimo pagalbos specialistai:

Eil nr.

Vardas pavardė

Pareigos

Kontaktinis laikas

Pagalbos teikimas

1

Rolanda Putriuvienė 
 
Logopedė,
specialioji pedagogė
 
Pirmadienis – Ketvirtadienis
08.00 – 17.00
 
Penktadienis
 08.00 – 12.00
 
IU* ir PU** vaikams, lankantiems įstaigą
įprastu kontaktiniu būdu –
2 k./sav. pagal grafiką
IU ir PU vaikams, nelankantiems įstaigos –sinchroniniu ir/ar asinchroniniu  būdu –
2 k./sav. pagal grafiką
1-4 klasių mokiniams -kontaktiniu, sinchroniniu
 ir/ar asinchroniniu  būdu –
2 k./sav. pagal grafiką

2

Renata Stonkienė

Mokytojo padėjėja (PU)

Pirmadienis – Penktadienis

08.00 – 13.00

PU vaikams, lankantiems įstaigą
kasdien, darbo valandomis įprastu kontaktiniu būdu

3

Marytė Ruginienė

Mokytojo padėjėja (pradinis ugdymas)

Pirmadienis – Penktadienis

08.00 – 13.00 

 

1-4 klasių mokiniams
Antradienį-Ketvirtadienį 
(08.00-10.35 -sinchroninis,
pagal Nuotolinio ugdymo tvarkaraštį)

 

4
Konsultacijos tėvams ir mokytojams teikiamos individualiai su specialistais sutartu laiku.

 

5

Telefonai pasiteiravimui: (8-445) 79341

IU* – Ikimokyklinis ugdymas     PU** – priešmokyklinis ugdymas