Švietimo pagalbos teikimas mokykloje-darželyje „Žibutė” 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. (atsisiųsti)

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (atsisiųsti)

Poveikių priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas (atsisiųsti)