LOGOTIPAS

Mokyklos-darželio logotipas

HIMNAS

 

Muzika N. Kavaliauskaitės

Žodžiai N. Kavaliauskaitės

S. Razmuvienės

Gyveno žibutė graži.

Miške, bet visai pakrašty.

Pakėlus melsvas akeles,

Žiūrėjo į dangų, žvaigždes.

 

Pried. Pamatė saulutę,

Jai merkė akutę,

Tai dešinę, tai kairę

Ir tuoj apsidairė.

Suplojo rankutėm,

Suvirpo širdutė

Ir tarė: kaip gera gyventi.

 

Gyvena „Žibutė“ graži.

Čia mokomės, augam visi.

„Žibutė“ antrieji namai,

„Žibutėj“ dainuojam linksmai.

 

Pried. Tešviečia saulutė,

Težydi Žibutė,

Te meilė ir draugystė

Gyvena širdyje.

Tešviečia saulutė,

Težydi „Žibutė“,

Te laimė „Žibutėj“ gyvena.

 

VĖLIAVA