Eil. Nr. Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Kontaktai
ADMINISTRACIJA
1 Snieguolė Bružė Direktorė
tel.: +370 660 94030
2
Vida Petrauskienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
tel.: +370 660 94033
3
Inga Kvėderienė
Ūkio dalies vedėja
 
zibute.ukvede@gmail.com
tel.: +370 660 94032
4 Monika Burbienė
Vyr. buhalterė
tel.:  +370 660 94034
5
Kristina Laurinavičienė
Raštinės vedėja
tel.:  +370 669 74735
6 Regina Uksienė Bibliotekos vedėja
tel.:  +370 669 74735
Eil. Nr.
Darbuotojo vardas, pavardė
Pareigos
Kvalifikacinė kategorija
Dėstomas dalykas
klasė/grupė
PRADINIS UGDYMAS
7 Alma Valantinienė  
Pradinio ugdymo mokytoja
Mokytoja metodininkė
1 klasė
8 Dainora Statneckienė
Pradinio ugdymo mokytoja
Vyresnioji mokytoja
2 klasė
9 Alberta Jurgutienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
3 klasė
10 Daiva Stonkienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
4 klasė
11 Kristina Gudelytė
Šokio mokytoja
Mokytoja
Šokis 1-4 klasėms
12
Vilma Tamašauskienė
Tikybos mokytoja 
Vyresnioji mokytoja
Tikyba 1-4 klasėms
13
Eglė Bugenytė-Šoblinskė
Anglų kalbos mokytoja 
Mokytoja
Anglų kalba 2-4 klasėms
14 Rūta Armoškienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja Anglų kalba 2-4 klasėms
15 Svajonė Razmuvienė
Muzikos mokytoja
Mokytoja metodininkė
Muzika 1-4 klasėms
IKIMOKYKLINIS/PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS
16 Laima Pikiotienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja „Kačiukų“ grupė
17 Rima Valatkienė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

„Bitučių“ grupė

„Pelėdžiukų“ grupė

18
Nijolė Viskontienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja metodininkė
„Pelėdžiukų“ grupė
19 Eglė Noreikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
„Viščiukų“ grupė
20 Renata Stonkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
„Viščiukų“ grupė
21 Vida Simaitienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja „Boružiukų“ grupė
22 Rita Kubilienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja „Boružiukų“ grupė
23 Loreta Pucienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja „Bitučių“ grupė
24 Aušra Budreckienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja
„Skruzdėliukų“ grupė 
25 Loreta Riepšienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Vyresnioji mokytoja
„Kačiukų“ grupė
„Skruzdėliukų“ grupė
26 Svajonė Razmuvienė Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės
ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI
27
Rolanda Putriuvienė
Logopedė
Vyresnioji logopedė
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės
28
Emilija Spučienė
Logopedė, specialioji pedagogė
Logopedė, specialioji pedagogė
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-4 klasės
29 Rūta Armoškienė Mokytojo padėjėja   4 klasė
30 Regina Uksienė Mokytojo padėjėja   4 klasė
31
Lina Jurgaitienė
Mokytojo padėjėja
 
3 klasė
32
Nijolė Šakinienė
Mokytojo padėjėja
2 klasė
33
Reda Trakienė
Mokytojo padėjėja
„Pelėdžiukų“ grupė
34
Rita Rupeikė
Mokytojo padėjėja
„Skruzdėliukų“ grupė
APTARNAUJANTIS PERSONALAS
35 Elvita Mačiūnienė Mitybos ir higienos specialistė  
36 Danguolė Žiobakienė
Vaikų priežiūros darbuotoja
„Viščiukų“ grupė
37 Jadvyga Skliuderienė Vaikų priežiūros darbuotoja
„Pelėdžiukų“ grupė
38
Vilma Kizerskienė
Vaikų priežiūros darbuotoja
„Bitučių“ grupė
39 Sandra Steckienė Vaikų priežiūros darbuotoja „Skruzdėliukų“ grupė
40 Asta Griguolienė Vaikų priežiūros darbuotoja
„Boružiukų“ grupė
41 Aldona Bertašienė Vaikų priežiūros darbuotoja
„Kačiukų“ grupė
42 Rima Kripienė Virėja  
43 Regina Uksienė Virėja  
44 Lijana Sungailienė
Virėja
 
45
Jolanta Šlyžiuvienė
Valytoja
 
46 Genė Stonkuvienė Valytoja, virėja
 
47
Sofija Žukovskienė
Kiemsargė
 
48
Giedrius Žiubrys
Kompiuterinių sistemų inžinierius
 
49 Arūnas Bakšys
Pastatų techninės priežiūros darbininkas