Eil. Nr. Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Kontaktai
ADMINISTRACIJA
1 Snieguolė Bružė Direktorė
tel.: 8 660 94030
2
Vida Petrauskienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
tel.: 8 660 94033
3
Inga Kvėderienė
Ūkio dalies vedėja
 
zibute.ukvede@gmail.com
tel.: 8 660 94032
4 Monika Burbienė
Vyr. buhalterė
tel.:  8 660 94034
5
Kristina Laurinavičienė
Raštinės vedėja
tel.:  8 445 79 341
6 Regina Uksienė Bibliotekos vedėja
tel.:  8 445 79 341
Eil. Nr.
Darbuotojo vardas, pavardė
Pareigos
Kvalifikacinė kategorija
Dėstomas dalykas
klasė/grupė
PRADINIS UGDYMAS
7 Alma Valantinienė  
Pradinio ugdymo mokytoja
Mokytoja metodininkė
1 klasė
8 Dainora Statneckienė
Pradinio ugdymo mokytoja
Vyresnioji mokytoja
2 klasė
9 Gileta Markuvienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
3 klasė
10 Daiva Stonkienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
4 klasė
11 Kristina Gudelytė
Šokio mokytoja
Mokytoja
Šokis 1-4 klasėms
12
Vilma Tamašauskienė
Tikybos mokytoja 
Vyresnioji mokytoja
Tikyba 1-4 klasėms
13
Eglė Bugenytė-Šoblinskė
Anglų kalbos mokytoja 
Mokytoja
Anglų kalba 2-4 klasėms
14 Rūta Armoškienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja Anglų kalba 2-4 klasėms
15 Svajonė Razmuvienė
Muzikos mokytoja
Mokytoja metodininkė
Muzika 1-4 klasėms
IKIMOKYKLINIS/PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS
16 Laima Pikiotienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja “Kačiukų” grupė
17 Silva Narvydė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

“Bitučių” grupė

“Pelėdžiukų” grupė

18
Nijolė Viskontienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja metodininkė
„Pelėdžiukų“ grupė
19 Eglė Noreikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
“Viščiukų” grupė
20 Renata Stonkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
“Viščiukų” grupė
21 Vida Simaitienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja “Boružiukų” grupė
22 Rita Kubilienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja “Boružiukų” grupė
23 Loreta Pucienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja „Bitučių“ grupė
24 Aušra Budreckienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja
„Skruzdėliukų” grupė 
25 Loreta Riepšienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Vyresnioji mokytoja
„Kačiukų” grupė
„Skruzdėliukų” grupė
26 Svajonė Razmuvienė Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės
ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI
27
Rolanda Putriuvienė
Logopedė
Vyresnioji logopedė
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės
28
Emilija Spučienė
Logopedė, specialioji pedagogė
Logopedė, specialioji pedagogė
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-4 klasės
29 Rūta Armoškienė Mokytojo padėjėja   4 klasė
30 Regina Uksienė Mokytojo padėjėja   4 klasė
31
Lina Jurgaitienė
Mokytojo padėjėja
 
3 klasė
32
Nijolė Šakinienė
Mokytojo padėjėja
2 klasė
33
Reda Trakienė
Mokytojo padėjėja
“Pelėdžiukų” grupė
34
Rita Rupeikė
Mokytojo padėjėja
“Skruzdėliukų” grupė
APTARNAUJANTIS PERSONALAS
35 Danguolė Žiobakienė
Vaikų priežiūros darbuotoja
„Viščiukų“ grupė
36 Jadvyga Skliuderienė Vaikų priežiūros darbuotoja
„Pelėdžiukų“ grupė
37
Vilma Kizerskienė
Vaikų priežiūros darbuotoja
„Bitučių“ grupė
38 Sandra Steckienė Vaikų priežiūros darbuotoja “Skruzdėliukų” grupė
39
Asta Griguolienė Vaikų priežiūros darbuotoja
“Boružiukų” grupė
40 Aldona Bertašienė Vaikų priežiūros darbuotoja
„Kačiukų“ grupė
41 Rima Kripienė Virėja  
42 Regina Uksienė Virėja  
43 Lijana Sungailienė
Virėja
 
44
Dalia  Diržininkienė
Valytoja, virėja
 
45 Genė Stonkuvienė Valytoja
 
46
Sofija Žukovskienė
Kiemsargė
 
47
Giedrius Žiubrys
Kompiuterinių sistemų inžinierius
 
48 Arūnas Bakšys
Pastatų techninės priežiūros darbininkas