Eil. Nr. Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Kontaktai
ADMINISTRACIJA
1 Snieguolė Bružė Direktorė
tel.: 8 660 94030
2
Vida Petrauskienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
tel.: 8 660 94033
3
Inga Kvėderienė
Ūkio dalies vedėja
 
zibute.ukvede@gmail.com
tel.: 8 660 94032
4 Monika Burbienė
Vyr. buhalterė
tel.:  8 660 94034
5
Kristina Laurinavičienė
Raštinės vedėja
tel.:  8 445 79 341
6 Regina Uksienė Bibliotekos vedėja
tel.:  8 445 79 341
Eil. Nr.
Darbuotojo vardas, pavardė
Pareigos
Kvalifikacinė kategorija
Dėstomas dalykas
klasė/grupė
PRADINIS UGDYMAS
7 Dainora Statneckienė
Pradinio ugdymo mokytoja/etikos mokytoja
Vyresnioji mokytoja
1 klasė
8 Gileta Markuvienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
2 klasė
9 Daiva Stonkienė Pradinio ugdymo mokytoja/etikos mokytoja Mokytoja metodininkė
3 klasė
10 Alma Valantinienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
4 klasė
11 Milginta Palubinskaitė
Teatro mokytoja
Mokytoja
Teatras 1-4 klasėms
12
Vilma Tamašauskienė
Tikybos mokytoja 
Vyresnioji mokytoja
Tikyba 1-4 klasėms
13
Eglė Bugenytė-Šoblinskė
Anglų kalbos mokytoja 
Mokytoja
Anglų kalba 2-4 klasėms
14 Rūta Armoškienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja Anglų kalba 3-4 klasėms
15 Karolina Turčinskaitė
Muzikos mokytoja
Mokytoja
Muzika 1-4 klasėms
IKIMOKYKLINIS/PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS
16 Laima Pikiotienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja “Kačiukų” grupė
17 Silva Narvydė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

“Kačiukų” grupė

“Pelėdžiukų” grupė

18
Nijolė Viskontienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja metodininkė
„Pelėdžiukų“ grupė
19 Dalia Čekanauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
“Viščiukų” grupė
20 Renata Stonkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
“Viščiukų” grupė
21 Kristina Rekašienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja “Skruzdėliukų” grupė
22 Ema Urbonavičiūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja “Skruzdėliukų” grupė
23 Vida Simaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja “Boružiukų” grupė
24 Rita Kubilienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja “Boružiukų” grupė
25 Loreta Pucienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja „Bitučių“ grupė
26 Aušra Budreckienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja
“Bitučių” grupė 
27 Indrė Juodeikienė Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės
ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI
28
Rolanda Putriuvienė
Logopedė
Vyresnioji logopedė
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-4 klasės
29
Emilija Gagilaitė
Logopedė, specialioji pedagogė
Logopedė, specialioji pedagogė
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-4 klasės
30 Rūta Armoškienė Mokytojo padėjėja   3 klasė
31 Renata Stonkienė Mokytojo padėjėja   3 klasė
32
Lina Jurgaitienė
Mokytojo padėjėja
 
2 klasė
33
Nijolė Šakinienė
Mokytojo padėjėja
1 klasė
APTARNAUJANTIS PERSONALAS
34 Danguolė Žiobakienė
Vaikų priežiūros darbuotoja
„Viščiukų“ grupė
35
Lilija Sermontė
Vaikų priežiūros darbuotoja
„Pelėdžiukų“ grupė
36
Vilma Kizerskienė
Vaikų priežiūros darbuotoja
„Bitučių“ grupė
37 Sandra Steckienė Vaikų priežiūros darbuotoja “Skruzdėliukų” grupė
38
Asta Griguolienė Vaikų priežiūros darbuotoja
“Boružiukų” grupė
39
Aldona Bertašienė Vaikų priežiūros darbuotoja
„Kačiukų“ grupė
40 Rima Kripienė Virėja  
41 Regina Uksienė Virėja  
42 Lijana Sungailienė
Virėja
 
43
Dalia  Diržininkienė
Valytoja, virėja
 
44 Genė Stonkuvienė Valytoja
 
45
Sofija Žukovskienė
Kiemsargė
 
46
Giedrius Žiubrys
Kompiuterinių sistemų inžinierius
 
47 Arūnas Bakšys
Pastatų techninės priežiūros darbininkas