Eil. Nr. Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Kontaktai
ADMINISTRACIJA
1 Snieguolė Bružė Direktorė
tel.: (8 445) 79 341
2
Vida Petrauskienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
tel.: (8 445) 79 341
3
Inga Kvėderienė
Ūkio dalies vedėja
 
zibute.ukvede@gmail.com
tel.: (8 445) 79 341
4 Monika Burbienė
Vyr. buhalterė
tel.:  (8 445) 79 341
5
Kristina Laurinavičienė
Raštinės vedėja
tel.:  (8 445) 79 341
6 Regina Uksienė Bibliotekos vedėja
tel.:  (8 445) 79 341
Eil. Nr.
Darbuotojo vardas, pavardė
Pareigos
Kvalifikacinė kategorija
Dėstomas dalykas
klasė/grupė
PRADINIS UGDYMAS
7
Daiva Stonkienė
Pradinio ugdymo mokytoja
Mokytoja metodininkė
1 klasė
8 Alma Valantinienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
2 klasė
9
Dainora Statneckienė
Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
3 klasė
10 Gileta Markuvienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
4 klasė
11 Rasa Macenienė
Šokio mokytoja
Mokytoja
Šokis 1-4 klasėms
12
Vilma Tamašauskienė
Tikybos mokytoja 
Vyresnioji mokytoja
Tikyba 1-4 klasėms
13
Olivija Špokauskienė
Anglų kalbos mokytoja 
Mokytoja
Anglų kalba 2-4 klasėms
14 Polina Martinaitienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja Anglų kalba 2-4 klasėms
15 Lina Pudžiuvelytė-Plienienė
Muzikos mokytoja
Mokytoja
Muzika 1-4 klasėms
PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS
16 Sigita Narvydienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja “Viščiukų” grupė
17 Dalia Čekanauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja “Viščiukų” grupė
18
Nijolė Viskontienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja metodininkė
„Pelėdžiukų“ grupė
19 Silva Narvydė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja „Pelėdžiukų“ grupė
IKIMOKYKLINIS UGDYMAS
20 Dalia Čekanauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
“Skruzdėliukų” grupė
21 Kristina Rekašienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja “Skruzdėliukų” grupė
22 Vida Simaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja “Boružiukų” grupė
23 Laima Pikiotienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja „Kačiukų“ grupė
24
Loreta  Pucienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Vyresnioji mokytoja
“Bitučių” grupė 
25
Rita Kubilienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja “Boružiukų” grupė
26
Silva Narvydė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
“Kačiukų“ grupė
27 Indrė Juodeikienė Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės
PAGALBĄ MOKINIUI TEIKIANTYS SPECIALISTAI
28
Rolanda Putriuvienė
Logopedė, specialioji pedagogė
Vyresnioji logopedė
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-4 klasės
29 Marytė Ruginienė Mokytojo padėjėja   2 klasė
30
Renata Stonkienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
 
“Pelėdžiukų” grupė
APTARNAUJANTIS PERSONALAS
31
Aušra Budreckienė
Vaikų priežiūros darbuotoja
„Viščiukų“ grupė
32
Lilija Sermontė
Vaikų priežiūros darbuotoja
„Pelėdžiukų“ grupė
33
Vilma Kizerskienė
Vaikų priežiūros darbuotoja
„Bitučių“ grupė
34 Sandra Steckienė Vaikų priežiūros darbuotoja “Skruzdėliukų” grupė
35
Nijolė  Šakinienė
Vaikų priežiūros darbuotoja
“Boružiukų” grupė
36
Romutė  Viršilienė
Vaikų priežiūros darbuotoja
„Kačiukų“ grupė
37 Rima Kripienė Virėja  
38 Regina Uksienė Virėja  
39
Rėnė Druskinienė
Virėja
 
40
Dalia  Diržininkienė
Valytoja
 
41
Danguolė  Žiobakienė
Valytoja, virėja
 
42
Genė Stonkuvienė
Kiemsargė
 
43 Arūnas Bakšys
Pastatų techninės priežiūros darbininkas