Eil. Nr. Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Kontaktai
ADMINISTRACIJA
1 Snieguolė Bružė Direktorė
tel.: (8 445) 79 341
2
Vida Petrauskienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
tel.: (8 445) 79 341
3
Inga Kvėderienė
Ūkio dalies vedėja
 
zibute.ukvede@gmail.com
tel.: (8 445) 79 341
4 Monika Burbienė
Vyr. buhalterė
tel.:  (8 445) 79 341
5
Kristina Laurinavičienė
Raštinės vedėja
tel.:  (8 445) 79 341
6 Regina Uksienė Bibliotekos vedėja
tel.:  (8 445) 79 341
Eil. Nr.
Darbuotojo vardas, pavardė
Pareigos
Kvalifikacinė kategorija
Dėstomas dalykas
klasė/grupė
PRADINIS UGDYMAS
7 Gileta Markuvienė
Pradinio ugdymo mokytoja
Vyresnioji mokytoja
1 klasė
8 Daiva Stonkienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
2 klasė
9 Alma Valantinienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
3 klasė
10 Dainora Statneckienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
4 klasė
11 Erika Ostrenkova
Teatro mokytoja
Mokytoja
Teatras 1-4 klasėms
12
Vilma Tamašauskienė
Tikybos mokytoja 
Vyresnioji mokytoja
Tikyba 1-4 klasėms
13
Eglė Bugenytė-Šoblinskė
Anglų kalbos mokytoja 
Mokytoja
Anglų kalba 2-4 klasėms
14 Rūta Armoškienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja Anglų kalba 2-4 klasėms
15 Lina Pudžiuvelytė-Plienienė
Muzikos mokytoja
Mokytoja
Muzika 1-4 klasėms
PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS
16 Loreta Pucienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja “Bitučių” grupė
17 Silva Narvydė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

“Bitučių” grupė

“Pelėdžiukų” grupė

18
Nijolė Viskontienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja metodininkė
„Pelėdžiukų“ grupė
IKIMOKYKLINIS UGDYMAS
19 Dalia Čekanauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
“Viščiukų” grupė
20 Renata Stonkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
“Viščiukų” grupė
21 Kristina Rekašienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja “Skruzdėliukų” grupė
22 Ema Urbonavičiūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja “Skruzdėliukų” grupė
22 Vida Simaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja “Boružiukų” grupė
23 Rita Kubilienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja “Boružiukų” grupė
24 Laima Pikiotienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja „Kačiukų“ grupė
25 Aušra Budreckienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja
“Kačiukų” grupė 
26 Erika Ostrenkova Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės
PAGALBĄ MOKINIUI TEIKIANTYS SPECIALISTAI
28
Rolanda Putriuvienė
Logopedė, specialioji pedagogė
Vyresnioji logopedė
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-4 klasės
29 Rūta Armoškienė Mokytojo padėjėja   2 klasė
30 Renata Stonkienė Mokytojo padėjėja   2 klasė
31
Lina Jurgaitienė
Mokytojo padėjėja
 
1 klasė
APTARNAUJANTIS PERSONALAS
32 Danguolė Žiobakienė
Vaikų priežiūros darbuotoja
„Viščiukų“ grupė
33
Lilija Sermontė
Vaikų priežiūros darbuotoja
„Pelėdžiukų“ grupė
34
Vilma Kizerskienė
Vaikų priežiūros darbuotoja
„Bitučių“ grupė
35 Sandra Steckienė Vaikų priežiūros darbuotoja “Skruzdėliukų” grupė
36
Nijolė  Šakinienė
Vaikų priežiūros darbuotoja
“Boružiukų” grupė
37
Aldona Bertašienė Vaikų priežiūros darbuotoja
„Kačiukų“ grupė
38 Rima Kripienė Virėja  
39 Regina Uksienė Virėja  
40 Rėnė Druskinienė
Virėja
 
41
Dalia  Diržininkienė
Valytoja, virėja
 
42 Genė Stonkuvienė Valytoja
 
43
Sofija Žukovskienė
Kiemsargė
 
44
Giedrius Žiubrys
Kompiuterinių sistemų inžinierius
 
45 Arūnas Bakšys
Pastatų techninės priežiūros darbininkas