MŪSŲ ISTORIJA

Nuošaliame Kretingos miesto pakraštyje 1978 -1979 metų sandūroje duris atbėrė dvylikos ( iš kurių keturios – lopšelio) grupių, 280 vietų vaikų lopšelis – darželis “Žibutė”, kuriame ugdėsi virš 300 Kretingos miesto mažųjų gyventojų, dirbo 87 darbuotojai.
1992 m. rugsėjo 1d.  Kretingos lopšelis – darželis “Žibutė” reorganizuojamas į Kretingos darželį- pradinę mokyklą “Žibutė”, kurioje – 6 ikimokyk linio ugdymo grupės ir 4 pradinio ugdymo klasės, jas lankė apie 216 vaikų ir mokinių.  Dirba 60 darbuotojų .
2005 m. keičiasi įstaigos pavadinimas – Kretingos darželis – pradinė mokykla nuo šiol vadinama Kretingos mokykla – darželiu “Žibutė”. Joje – 4 ikimokyklinio, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės ir 4 pradinio ugdymo klasės.
2008 m. rugsėjo 1d., vykdant mokyklų tinklo optimizavimo planą, Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu, prie Kretingos mokyklos – darželio “Žibutė” prijungiamos Kretingos pranciškonų gimnazijos pradinio ugdymo klasės. Nuo 2008 m. rugsėjo 1-osios Mokykloje -darželyje veikė 4 ikimokyklinio ugdymo, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės, bei 12 pradinio ugdymo klasių,  mokėsi 406 ugdytiniai nuo 3 iki 10(11) metų amžiaus.
Nuo 2009 m. rugsėjo 1d. kasmet naujus mokslo metus  pasitinkame sumažintu klasių ar grupių skaičiumi:
2009-2010 mokslo metais Mokykloje – darželyje buvo 4 ikimokyklinio, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės, 11 pradinio ugdymo klasių, mokosi 387 trejų – dešimties metų amžiaus ugdytiniai.
2010-2011 mokslo metais Mokykloje – darželyje vėl mažinamas klasių ir grupių skaičius: liko 3 ikimokyklinio ugdymo grupės ir 2 priešmokyklinio ugdymo  grupės, 10 pradinio ugdymo klasių, kuriose mokosi 354 vaikai.
2011-2012 mokslo metais liko 14 komplektų: 3 ikimokyklinio ugdymo grupės, 2 priešmokyklinio ugdymo klasės, 9 pradinio ugdymo klasės, kuriose ugdosi 308 ugdytiniai.
2012-2013 mokslo metais veikia 3 ikimokyklinio ugdymo grupės, 1 priešmokyklinio ugdymo grupė, 8 pradinio ugdymo klasės, jose mokosi 268 vaikai ir mokiniai.
2013-2014 mokslo metais veikia 2 ikimokyklinio ugdymo grupės, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės, iš kurių viena grupė yra mišraus pobūdžio, 6 pradinio ugdymo klasės, jose mokosi 225 vaikai ir mokiniai.
2014 – 2015 mokslo metais veikia 3 ikimokyklinio ugdymo grupės, 1 priešmokyklinio ugdymo grupė, 6 pradinio ugdymo klasės, jose mokosi 243 ugdytiniai.
2015 – 2016 mokslo metais veikia 3 ikimokyklinio ugdymo grupės, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės, 5 pradinio ugdymo klasės, jose mokosi 218 ugdytinių.
Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. veikia 4 ikimokyklinio ugdymo grupės, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės, 4 pradinio ugdymo klasės, jose mokosi 214 ugdytinių.

VADOVAI

Pirmoji įstaigos vadovė (1978-1980) – Stasė Vaičienė.
1980-2017 įstaigai vadovavo direktorė Milda Žilienė.
Nuo 2018 m. balandžio 10 d. mokyklai vadovauja Snieguolė Bružė.