Kretingos mokyklos-darželio “Žibutė” direktoriaus 2022 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. V1-47 “Dėl ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo Kretingos mokykloje-darželyje “Žibutė” priemonių plano 2022-2024 mokslo metams patvirtinimo”

Ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo Kretingos mokykloje-darželyje “Žibutė” priemonių planas 2022–2024 mokslo metams