2024 metų ataskaitos

I KETVIRTIS

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2024 m. I ketvirtį 2024 m. kovo 31 d. duomenimis

 

2023 metų ataskaitos

I KETVIRTIS

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2023 m. I ketvirtį 2023 m. kovo 31 d. duomenimis

II KETVIRTIS

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2023 m. II ketvirtį 2023 m. birželio 30 d. duomenimis

III KETVIRTIS

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. III ketvirtį 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

IV KETVIRTIS

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2023 m. IV ketvirtį 2023 m. gruodžio 31 d. duomenimis

 

2022 metų ataskaitos

I KETVIRTIS

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2022 m. I ketvirtį 2022 m. kovo 31 d. duomenimis

II KETVIRTIS

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2022 m. II ketvirtį 2022 m. birželio 30 d. duomenimis

III KETVIRTIS

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2022 m. III ketvirtį 2022m. rugsėjo 30 d. duomenimis

IV KETVIRTIS

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2022 m. IV ketvirtį 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis

 

2021 metų ataskaitos

I KETVIRTIS

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2021 m. I ketvirtį 2021 m. kovo 31 d. duomenimis

II KETVIRTIS

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2021 m. II ketvirtį 2021 m. birželio 30 d. duomenimis

III KETVIRTIS

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2021 m. III ketvirtį 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

IV KETVIRTIS

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. IV ketvirtį 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis

 

2020 metų ataskaitos

I KETVIRTIS

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2020 m. I ketvirtį 2020 m. kovo 31 d. duomenimis

II KETVIRTIS

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2020 m. II ketvirtį 2020 m. birželio 30 d. duomenimis

III KETVIRTIS
IV KETVIRTIS 

2019 metų ataskaitos

I KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

Finansavimo sumų likučiai 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

II KETVIRTIS

Finasiniu ataskaitų rinkiniai už  2019 m. II ketvirtį 2019 m. birželio 30 d. duomenimis

III KETVIRTIS

Finansinų ataskaitų rinkiniai už 2019 m. III ketvirtį 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

IV KETVIRTIS

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2019 m. 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

2018 metų ataskaitos

I KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. kovo 31 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. kovo 31 d. duomenimis

2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2018 m. kovo 31 d. duomenimis

Finansavimo sumų likučiai 2018 m. kovo 31 d. duomenimis

II KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. birželio 30 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. birželio 30 d. duomenimis

2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį tikslinę paskirtį  ir jų pokyčiai 2018 m. birželio 30 d. duomenimis

Finansavimo sumų likučiai 2018 m. birželio 30 d. duomenimis

III KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Finansavimo sumų likučiai 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

IV KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pinigų srautų ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2017 metų ataskaitos

I KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. kovo 31 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. kovo 31 d. duomenimis

2017 m. I ketvirčio_finansinių_ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2017 m. kovo 31 d. duomenimis

Finansavimo sumų likučiai 2017 m. kovo 31 d. duomenimis

II KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. birželio 30 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. birželio 30 d. duomenimis

2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų  pokyčiai 2017 m. birželio 30 d. duomenimis

Finansavimo sumų likučiai 2017 m. birželio 30 d. duomenimis

III KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

2017 m.. iiI ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2017 m.  rugsėjo 30 d. duomenimis

Finansavimo sumų likučiai 2017 m.. rugsėjo 30 d. duomenimis

IV KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pinigų srautų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis

2017 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis  raštas