2020 metų ataskaitos

I KETVIRTIS

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2020 m. I ketvirtį 2020 m. kovo 31 d. duomenimis

II KETVIRTIS

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2020 m. II ketvirtį 2020 m. birželio 30 d. duomenimis

III KETVIRTIS

2019 metų ataskaitos

I KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

Finansavimo sumų likučiai 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

II KETVIRTIS

Finasiniu ataskaitų rinkiniai už  2019 m. II ketvirtį 2019 m. birželio 30 d. duomenimis

III KETVIRTIS

Finansinų ataskaitų rinkiniai už 2019 m. III ketvirtį 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

IV KETVIRTIS

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2019 m. 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

2018 metų ataskaitos

I KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. kovo 31 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. kovo 31 d. duomenimis

2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2018 m. kovo 31 d. duomenimis

Finansavimo sumų likučiai 2018 m. kovo 31 d. duomenimis

II KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. birželio 30 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. birželio 30 d. duomenimis

2018 m. il ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį tikslinę paskirtį  ir jų pokyčiai 2018 m. birželio 30 d. duomenimis

Finansavimo sumų likučiai 2018 m. birželio 30 d. duomenimis

III KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Finansavimo sumų likučiai 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

IV KETVIRTIS

Finasinės būklės ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pinigų srautų ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2017 metų ataskaitos

I KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. kovo 31 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. kovo 31 d. duomenimis

2017 m. I ketvirčio_finansinių_ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltiniį, tikslinę_paskirtį ir jų pokyčiai 2017 m. kovo 31 d. duomenimis

Finansavimo sumų likučiai 2017 m. kovo 31 d. duomenimis

II KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. birželio 30 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. birželio 30 d. duomenimis

2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų  pokyčiai 2017 m. birželio 30 d. duomenimis

Finansavimo sumų likučiai 2017 m. birželio 30 d. duomenimis

III KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. rugsejo 30 d. duomenimis

2017 m.. iiI ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Fnansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2017 m.  rugsėjo 30 d. duomenimis

Finansavimo sumų ikučiai 2017 m.. rugsėjo 30 d. duomenimis

IV KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pinigų srautų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis

2017 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aškinamasis  raštas

2016 metų ataskaitos

I KETVIRTIS

Finansines būklės ataskaita 2016 m. kovo 31 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. kovo 31 d. duomenimis

2016 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiskinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2016 m. kovo 31 d. duomenimis

Finansavimo sumų likučiai 2016 m. kovo  31 d. duomenimis

II KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. birželio 30 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. birželio 30 d. duomenimis

2016 m. ii ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2016 m. birželio 30 d. duomenimis

Finansavimo sumų likučiai 2016 m. birželio 30 d. duomenimis

III KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita rugsėjo 30 d. duomenimis

2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Finansavimo sumų likučiai 2016 rugsėjo 30 d. duomenimis

IV KETVIRTIS

Finansinės būkles ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d duomenimis

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pinigų srautų ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2015 metų ataskaitos

I KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. kovo 31 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. kovo 31 d. duomenimis

2015 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2015 m. kovo 31 d. duomenimis

Finansavimo sumos likučiai 2015 m. kovo 31 d. duomenimis

II KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. birželio  30 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. birželio 30 d. duomenimis

2015 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2015 m. birželio 30 d. duomenimis

Finansavimo sumos likučiai 2015 m. birželio 30 d. duomenimis

III KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. rugsėjo  30 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

2015 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Finansavimo sumos likučiai 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

IV KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pinigų srautų ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2014 metų ataskaitos

I KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. kovo 31 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. kovo 31 d. duomenimis

2014 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2014 m. kovo 31 d. duomenimis

II KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. birželio  30 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. birželio 30 d. duomenimis

2014 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2014 m. birželio 30 d. duomenimis

III KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. rugsėjo  30 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

2014 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Finansavimo sumos likučiai 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

IV KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pinigų srautų ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis

2014 metų  finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2013 metų ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. kovo 31 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. kovo 31 d. duomenimis

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. birželio 30 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. birželio 30 d. duomenimis

2013 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2013 m. birželio 30 d. duomenimis

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

2013 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pinigų srautų ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis

2013 m.  finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2012 metų ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2012 m. kovo 31 d. duomėnimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. kovo 31 d. duomenimis

Finansinės būklės ataskaita 2012 m. birželio 30 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. birželio 30 d. duomenimis

Finansinės būklės ataskaita 2012 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

2012 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis

2011  metų ataskaitos

Programos sąmata 2011 m. Aplinkos lėšos

Programos sąmata 2011 m. MK lėšos

Programos sąmata 2011 m. Spec. lėšos

Finansinės būklės ataskaita 2011 m. I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2011 m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2011 m.

Finasinės būklės ataskaita 2011 m. birželio 30 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2011 m. birželio 30 d. duomenimis

Finansinės būklės ataskaita 2011 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2011 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

2011 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita  2011 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2011 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Finansavimo sumos, pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius 2011 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Finansavimo sumos likučiai 2011 m. gruodžio 31 d. duomenimis

2010 metų ataskaitos

2010 m. finasinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis  raštas

2010 m. I pusmečio finansinės būklės ataskaita

2010 m. I pusmečio veiklos rezultatų ataskaita

2010 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansų būklės ataskaita 2010 m. III ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2010 m. III ketvirtis