Mokyklos–darželio vizija:

Mokykla – darželis „Žibutė“- renovuota,  moderni, saugi, ekologiška, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo paslaugas teikianti mokykla, kokybiškai ir profesionaliai tenkinanti visuomenės poreikius, kurioje gera augti, mokytis ir dirbti.

Mokyklos–darželio misija:

Teikdami kokybiškas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo paslaugas, tenkindami vaikų poreikius saviraiškai, propaguodami ekologinio ir tautinio ugdymo nuostatas,  ugdome dorą, išsilavinusį ir atsakingą ateities žmogų,  kuriame saugią ir  „žalią“ Mokyklą.

Mokyklos–darželio filosofija:

Mokomasi ne tik gyvenimui, bet ir mokymasis yra gyvenimas.

„Juk pasaulyje mums skirta tiek daug…

Tik turėkime akis tai pamatyti, širdį – pamilti, protą – suprasti ir rankas – viską apglėbti“.

(L. M. Montgomery).

Mokyklos–darželio vertybės:

  • pagarba ir tolerancija kiekvienam bendruomenės nariui;
  • nuolatinis mokymasis ir siekis tobulėti;
  • jauki, saugi ir skatinanti veikti  aplinka;
  • principas: “mokau ir mokausi, duodu, kad duotum”.