MOKYKLOS-DARŽELIO MISIJA

Teikti kokybišką, šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį ikimokyklinį, priešmokyklinį ir

pradinį ugdymą, rengti mokinius sėkmingam tolimesniam ugdymui bei padėti jiems įgyti

sėkmingam gyvenimui būtinas kompetencijas.

MOKYKLOS-DARŽELIO VIZIJA

Moderni, besimokanti, atvira naujovėms Mokykla, teikianti kokybišką ugdymą skirtingų

gebėjimų mokiniams bei sudaranti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę.

MOKYKLOS-DARŽELIO PRIORITETAI

  1. Kiekvieno mokinio pažanga.
  2. Saugi, sveika, judėjimo laisvę, tyrinėjimo galimybes ir pažinimą skatinanti aplinka.