VADOVO DARBOTVARKĖ 2021 M. BALANDŽIO MĖN.

Data

Veikla

Vieta

04-07

15.00-17.30 val.

Forumas „Įtraukusis ugdymas(is) – kur link?

MS Teams platformoje

04-14

15.00-17.00 val.

Mokymai dėl ugdymo turinio atnaujinimo

MS Teams platformoje

04-27

10.00 val.

Kvalifikacijos tobulinimo programos “Švietimo įstaigos vadovo lyderystė: mokinio ir mokyklos pažangai” IV modulis “Baimės anatomija: kaip nugalėti viešojo kalbėjimo baimę?”

Zoom virtuali aplinka

Data derinama

Iniciatyvių tėvų grupės susirinkimas

Google meet platforma