VADOVO DARBOTVARKĖ

2024 M. BALANDŽIO MĖN.

Data

Veikla

Vieta

2024-04-02

10.00 val.

Susitikimas su užsienio kalbos (anglų kalbos) valstybinio brandos egzamino vykdytojais. Instruktažo vedimas

VšĮ Pranciškonų gimnazija

2024-04-03-2024-04-04

Dalyvavimas užsienio kalbos (anglų kalbos) valstybiniame brandos egzamine vyr. vykdytoja

VšĮ Pranciškonų gimnazija

2024-04-05

6.00 val.

Edukacinė išvyka „Aktyvios mokyklos link“

Biržai

2024-04-08-2024-04-12

Kasmetinės atostogos

 

2024-04-18

13.00 val.

Vadovų pasitarimas „Švietimo pagalbos skyrimo galimybės ir iššūkiai“

Švietimo centras

2024-04-25

13.30 val.

Apskritojo stalo diskusija-praktikumas „Lean vadybos metodo PDCA taikymas praktinėje veikloje. Problemos analizės rezultatų aptarimas“

S. Daukanto progimnazija

2024-04-26

10.00 val.

Respublikinis interaktyvus konkursas „Šauniausi „Žibučių“ vaikai 2024“

Nuotoliniu būdu