VADOVO DARBOTVARKĖ

2023 M. SPALIO MĖN.

Data

Veikla

Vieta

10-05

 

Tarptautinės mokytojų dienos minėjimas

Mokykla-darželis „Žibutė“

Kretingos r. švietimo centras

10-12

15.00 val.

Apskrito stalo diskusija „Lean vadybos metodai švietimo įstaigoje: stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės“

Švietimo centras

10-17

10.00 val.

Pasitarimas „Biudžeto lėšos švietimui, jų poreikis“

Švietimo skyrius

10-24

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“

Panevėžys

10-27

6.00 val.

Edukacinė išvyka – paskaita „LEAN vadybos metodų taikymo geroji praktika LR Vyriausybės kanceliarijoje“

Vilnius