VADOVO DARBOTVARKĖ 2021 M. VASARIO MĖN.

Data

Veikla

Vieta

 

02-01, 03

14.00 val.

 

Projekto “Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas” informacinis renginys

 

Zoom virtuali aplinka

 

 

02-04

10.00 val.

 

Mokyklų direktoriams ir mokyklų skyrių vedėjams

Dėl ikimokyklinio ugdymo grupių veiklos 2021 metų vasaros laikotarpiu organizavimo

 

Discord platforma

 

 

02-09

11.45 val.

 

Vadovo metų veiklos ataskaitos vertinimas

 

Kretingos rajono savivaldybė

 

 

02-10

10.00 val.

 

Seminaras „Dokumentų valdymas švietimo ir kitose savivaldybės įstaigose: naujovės ir aktualijos“

 

Zoom virtuali aplinka

 

 

02-11,12

9.00 val.

 

Seminaras „Pristatymų rengimas“

 

Microsoft Office 365 virtuali aplinka