VADOVO DARBOTVARKĖ

2023 M. KOVO MĖN.

Data

Veikla

Vieta

03-02

13.00 val.

Seminaras „Vaikų ugdymo įstaigų maisto tvarkymo skyrių reitingavimo sistema. Kas? Kodėl? Kaip?”

Zoom platforma

03-21

9.00 val.

Seminaras „Strateginis mokyklos pažangos valdymas“

Švietimo centras

03-28

9.00 val.

Pasitarimas:

– Teikiamų švietimo pagalbos paslaugų kokybės grįžtamosios stebėsenos rezultatų pristatymas;

– Teikiamos mokinių maitinimo paslaugos kokybės aptarimas

Švietimo skyrius

03-30

13.30 val.

Apskrito stalo diskusija „LEAN metodo „Asaichi“ taikymo praktika mokykloje“

Švietimo centras