VADOVO DARBOTVARKĖ 2022 M. GEGUŽĖS MĖN.

Data

Veikla

Vieta

05-03

10.00 val.

Pasitarimas dėl ikimokyklinio ugdymo grupių veiklos 2022 metų vasaros laikotarpiu organizavimo

Švietimo skyrius

05-05

17.30 val.

Paskaita-diskusija “Ar galime būti draugais su savo vaikais?” Hibridiniu būdu

05-06

10.00 val.

 

Respublikinė teorinė-praktinė

konferencija „STEAM ugdymas darželyje ir pradinėje mokykloje: mokau ir mokausi“

Mokykla-darželis “Žibutė“

05-12

10.00 val.

Respublikinė švietimo įstaigų vadovų konferencija “Ką gali vadovas” Palangos moksleivių klubas

05-20

13.00 val.

Edukacinė išvyka – metodinė sveikatingumo diena „S. Kneipo sveikatinimo elementai“

Šilutės lopšelis-darželis “Žibutė“

05-24

10.00 val. 

Pasitarimas dėl Kretingos rajono vaikų šventės, skirtos Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti, organizavimo

Švietimo skyrius

05-26

15.00 val. 

Kvalifikacijos kėlimo kursai „Sveikatai palanki ir vaikui patraukli lėkštė“

Nuotoliniu būdu 

05-31

7.30 val. 

Edukacinė išvyka “STEAM metodikos taikymas bendrajame ir neformaliajame švietime Šiaulių STEAM atviros prieigos centre ir švietimo įstaigose”

Šiaulių švietimo įstaigos