VADOVO DARBOTVARKĖ 2021 M. BIRŽELIO MĖN.

Data

Veikla

Vieta

06-02

14.00 val.

Pasitarimas valstybinių brandos egzaminų vykdymo grupei “Dėl 2021 metų valstybinių brandos egzaminų vykdymo tvarkos aprašo reikalavimų”

Švietimo skyrius

06-04

13.00 val.

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino vykdytojų susirinkimo organizavimas VšĮ Pranciškonų gimnazija

06-07

7.00 val.

Dalyvavimas lietuvių kalbos ir literatūros valstybiniame brandos egzamine vyr. vykdytojo pareigose  VšĮ Pranciškonų gimnazija

06-08

13.00 val.

Biologijos  valstybinio brandos egzamino vykdytojų susirinkimo organizavimas

VšĮ Pranciškonų gimnazija

06-09

7.00 val.

Dalyvavimas biologijos valstybiniame brandos egzamine vyr. vykdytojo pareigose

VšĮ Pranciškonų gimnazija

06-15

10.00 val. 

Darbo grupės nariams “Dėl Tarptautinės Mokytojų dienos organizavimo”

Švietimo skyrius

 

06-23

13.00 val.

Istorijos valstybinio brandos egzamino vykdytojų susirinkimo organizavimas

VšĮ Pranciškonų gimnazija

06-25

7.00 val.

Dalyvavimas istorijos valstybiniame brandos egzamine vyr. vykdytojo pareigose

VšĮ Pranciškonų gimnazija

06-28

06-29

13.00 val. – 15.00 val.

 

 Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728- 02- 0073 “Lean modelio Kretingos rajono ikimokyklinėse įstaigose” įgyvendinimas: Asaichi konsultacijos  Zoom virtuali aplinka