VADOVO DARBOTVARKĖ 2021 M. SPALIO MĖN.

Data

Veikla

Vieta

10-05

14.00 val.

Tarptautinės mokytojų dienos paminėjimas „Skrendantys ant pašaukimo sparnų“

Kretingos muziejaus baltoji salė

10-20

10.00 val.

 

Pasitarimas „Projekto „Kokybės krepšelis“ gerosios patirties pristatymas“ Darbėnų gimnazija