VADOVO DARBOTVARKĖ

2022 M. LAPKRIČIO MĖN.

Data

Veikla

Vieta

11-08

9.00 val.

Dalyvavimas Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos direktoriaus atrankos konkurso komisijos darbe

Kretingos rajono savivaldybė

11-10

13.00 val.

Vizitas į Klaipėdos Miško darželį. Lauko darželio specifika, veiklos organizavimo ypatumai

Klaipėdos Miško darželis

11-17

13.00 val.

Paskaita “Veiklos planų rengimas, remiantis vaikų pasiekimų vertinimu”

Zoom virtuali aplinka

11-23

9.00 val.

Respublikinė metodinė diena „LEAN vadybos principų taikymas švietimo įstaigos veikloje“

Švietimo centras

11-29

10.00 val.

Mokyklų vadovų pasitarimas

Kretingos rajono švietimo įstaigų bendradarbiavimas su Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centru.

– PUPP ir NMPP organizavimo ir vykdymo naujovės.

Švietimo skyrius