Kristina Laurinavičienė, raštinės vedėja

tel. +370 669 74735