2024 METŲ BIUDŽETO VYKDYMAS

I KETVIRTIS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2024 m. I ketvirtį 2024 m. kovo 31 d. duomenimis

II KETVIRTIS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2024 m. II ketvirtį 2024 m. birželio 30 d. duomenimis

 

2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMAS

I KETVIRTIS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2023 m. I ketvirtį 2023 m. kovo 31 d. duomenimis

II KETVIRTIS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2023 m. II ketvirtį 2023 m. birželio 30 d. duomenimis

III KETVIRTIS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2023 m. III ketvirtį 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

IV KETVIRTIS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2023 m. IV ketvirtį 2023 m. gruodžio 31 d. duomenimis

 

2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMAS

I KETVIRTIS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2022 m. I ketvirtį 2022 m. kovo 31 d. duomenimis

II KETVIRTIS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2022 m. II ketvirtį 2022 m. birželio 30 d. duomenimis 

III KETVIRTIS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2022 m. III ketvirtį 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

IV KETVIRTIS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2022 m. IV ketvirtį 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis

 

2021 METŲ BIUDŽETO VYKDYMAS

I KETVIRTIS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2021 m. I ketvirtį 2021 m. kovo 31 d. duomenimis

II KETVIRTIS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2021 m. II ketvirtį 2021 m. birželio 30 d. duomenimis

III KETVIRTIS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2021 m. III ketvirtį 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

IV KETVIRTIS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2021 m. IV ketvirtį 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis

 

2020 METŲ BIUDŽETO VYKDYMAS

I  KETVIRTIS 

II  KETVIRTIS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už  2020 II ketvirtį 2020 m. birželio 30 d. duomenimis

III  KETVIRTIS

2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMAS

I  KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MOKYMO lėšos) 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (BIUDŽETO lėšos) 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SPEC. lėšos) 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

2019 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2019 m. kovo 31 d. ataskaita

 II KETVIRTIS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2019 m. II ketvirtį. 2019 m. birželio 30 d. duomenimis

III KETVIRTIS

Biudžeto vykdymo 2019 atskaitų rinkinys už 2019 m. III ketvirtį 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

IV KETVIRTIS

Biudžeto vykdymo 2019 atskaitų rinkinys už 2019 m. IV ketvirtį 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis 

2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMAS

I  KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK lėšos) 2018 m. kovo 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (BIUDŽETO lėšos) 2018 m. kovo 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SPEC. lėšos) 2018 m. kovo 31 d. duomenimis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2018 m. kovo 31 d. duomenimis

2018 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų skiriamų programoms finansuoti 2018 m. kovo 31 d. ataskaita

II KETVIRTIS

III KETVIRTIS

2017 METŲ BIUDŽETO VYKDYMAS

I  KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK lėšos) 2017 m. kovo 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (BIUDŽETO lėšos) 2017 m. kovo 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SPEC. lėšos) 2017 m. kovo 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (lėšos įsiskolinimams padengti) 2017 m. kovo 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pedagogų darbo užmokesčio didinimui skirtos lėšos) 2017 m. kovo 31 d. duomenimis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. kovo 31 d. duomenimis

2017 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Budžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžeta, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų skiriamų programoms finansuoti 2017 m. kovo 31 d. ataskaita

II KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK lėšos) 2017 m. birželio 30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (BIUDŽETO lėšos) 2017 m. birželio 30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SPEC.lėšos) 2017 m. birželio 30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (lėšos įsiskolinimams padengti) 2017 m. birželio 30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (užmokesčio didinimui skirtos valstybės lėšos)  2017 m.birželio 30 d. duomenimis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. birželio 30 d. duomenimis

 

 

III KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK_lesos) 2017 m.. rugsejo 30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (BIUDŽETO lėšos) 2017 m, rugsėjo 30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SPEC. lėšos) 2017 m.. rugsėjo 30 d. duomenimis

Biudžeto islaidu sąmatosvykdymo ataskaita (VBE vykdymo llėšos) 2017 m, rugsėjo 30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (lėšos įsiskolinimams padengti) 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (užmokesčio didinimui skirtos valstybės lėšos) 2017 m. rugsejo 30 d. duomenimis

Mokėtinų ir gautinų  sumų ataskaita 2017 m.. rugsejo 30 d. duomenimis

2017 m.. rugsėjo 30 d.. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2017 m. rugsėjo 30 d.ataskaita

IV  KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (MK lėšos) 2017 m gruodžio 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (BIUDŽETO lėšos)2017 m. gruodzio 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SPEC. lėšos) 2017 m. gruodzio  31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (VBE vykdymo lėšos) 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita  (MMA didinimui skirtos lėšos 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

Moėtinų ir gautinų skolų ataskaita  2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis

2017 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčiu dalies ir kitų lėšų skiriamų programoms finansuoti 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita