KRETINGOS MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“

VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS EURAIS 2022 M. 

             Informacija apie darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

 

Pareigos

2021 metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur.

Darbuotojų skaičius
2022 m.
I ketv.
2022 m.
I ketv.
vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo
užmokestis,
Eur
Darbuotojų skaičius
2022 m.
II ketv.
2022 m.
II ketv.
vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis,
Eur
Darbuotojų skaičius
2022 m.
III ketv.
2022 m.
III ketv.
vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis,
Eur
Darbuotojų skaičius
2022 m.
IV ketv.
2022 m.
IV ketv.
vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis,
Eur

Direktorius

neskelbiama

1

neskelbiama

1 neskelbiama 1 neskelbiama    
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

neskelbiama

1

neskelbiama

1 neskelbiama 1 neskelbiama    
Pradinis ugdymas:

 

           
Mokytojas
(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

351

3

371

3 371 3 376    
Vyresnysis mokytojas
(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

950

4

1139

4 1139 4 919    
Mokytojas metodininkas
(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

1511

2

1645

2 1645 2 1675    
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis  ugdymas:

 

           
Nesuteikta mokytojo kvalifikacija

660

3

727

3 727 3 739    
 Mokytojas
 (neatsižvelgiant į etatų skaičių)

1311

3

1194

3 1272 3 1208    
Vyresnysis mokytojas
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

1553

6

1475

6 1475 6 1723    
Mokytojas metodininkas
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

neskelbiama

1

neskelbiama

1 neskelbiama 1 neskelbiama    

Švietimo pagalbos specialistai:

             
pedagoginiai darbuotojai: logopedas, psichologas, spec. pedagogas
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

neskelbiama

1

neskelbiama

1 neskelbiama 2 1478    
nepedagoginiai darbuotojai: bibliotekininkas, mokytojo padėjėjas
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

673

4

628

4 648 5 422    

Vyr. buhalteris

neskelbiama

1

neskelbiama

1 neskelbiama 1 neskelbiama    

Ūkio dalies vedėjas

neskelbiama

1

neskelbiama

1 neskelbiama 1 neskelbiama    

(Raštinės vedėjas) Sekretorius

neskelbiama

1

neskelbiama

1 neskelbiama 1 neskelbiama    

Kompiuterinių sistemų inžinierius

neskelbiama

1

neskelbiama

1 neskelbiama 1 neskelbiama    
Vaikų priežiūros darbuotojas

835

6

963

6 979 6 975    
Aptarnaujantis personalas: valytojas, virėjas, pagalbinis darbininkas, kiemsargis, elektrikas, pastatų techninės priežiūros darbininkas
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

690

7

774 7 792 7 778    

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ 2021 METAIS

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ 2020 METAIS

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ 2019 METAIS

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBOUŽMOKESTĮ 2018 METAIS

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ 2017 METAIS

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ 2016 METAIS