KRETINGOS MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“

VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS EURAIS 2021 M. 

             Informacija apie darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

 

Pareigos

2020 metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur.

Darbuotojų skaičius
2021 m.
I ketv.
2021 m.
I ketv.
vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo
užmokestis,
Eur
Darbuotojų skaičius
2021 m.
II ketv.
2021 m.
II ketv.
vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis,
Eur
Darbuotojų skaičius
2021 m.
III ketv.
2021 m.
III ketv.
vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis,
Eur
Darbuotojų skaičius
2021 m.
IV ketv.
2021 m.
IV ketv.
vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis,
Eur

Direktorius

neskelbiama

1

neskelbiama

           
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

neskelbiama

1

neskelbiama

           
Pradinis ugdymas:

 

           
Mokytojas
(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

413

4

349

           
Vyresnysis mokytojas
(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

949

3

913

           
Mokytojas metodininkas
(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

1498

2

1509

           
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis  ugdymas:

 

           
 Mokytojas
 (neatsižvelgiant į etatų skaičių)

879

3

1459

           
Vyresnysis mokytojas
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

1397

6

1665

           
Mokytojas metodininkas
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

neskelbiama

1

neskelbiama

           

Švietimo pagalbos specialistai:

             
pedagoginiai darbuotojai: logopedas, psichologas, spec. pedagogas
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

neskelbiama

1

neskelbiama

           
nepedagoginiai darbuotojai: bibliotekininkas, mokytojo padėjėjas
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

674

3

704

           

Vyr. buhalteris

neskelbiama

1

neskelbiama

           

Ūkio dalies vedėjas

neskelbiama

1

neskelbiama

           

(Raštinės vedėjas) Sekretorius

neskelbiama

1

neskelbiama

           
Vaikų priežiūros darbuotojas

760

6

841

           
Aptarnaujantis personalas: valytojas, virėjas, pagalbinis darbininkas, kiemsargis, elektrikas, pastatų techninės priežiūros darbininkas
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

626

7

689

           

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ 2020 METAIS

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ 2019 METAIS

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBOUŽMOKESTĮ 2018 METAIS

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ 2017 METAIS

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ 2016 METAIS