KRETINGOS MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“

VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS EURAIS 2020 M. I KETVIRTIS

             Informacija apie darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

            Per 2020 m. I ketvirtį vienkartinių piniginių išmokų išmokėta nebuvo.

 

Pareigos

2019 metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis Eur.

Darbuotojų skaičius
2020 m.
I ketv.
2020 m.
I ketv.
vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo
užmokestis,
Eur
Darbuotojų skaičius
2020 m.
II ketv.
2020 m.
II ketv.
vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis,
Eur
Darbuotojų skaičius
2020 m.
III ketv.
2020 m.
III ketv.
vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis,
Eur
Darbuotojų skaičius
2020 m.
IV ketv.
2020 m.
IV ketv.
vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis,
Eur

Direktorius

neskelbiama

1

neskelbiama

1

neskelbiama

1

neskelbiama

neskelbiama

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

neskelbiama

1

neskelbiama

1

neskelbiama

1

neskelbiama

neskelbiama

Pradinis ugdymas:

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojas
(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

608

4

451,93

4

451,93

4

400

4

347

Vyresnysis mokytojas
(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

805

3

970

3

970

3

949

3

908

Mokytojas metodininkas
(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

1392

2

1497

2

1497

2

1497

2

1500

Mokytojas ekspertas
(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

neskelbiama

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis  ugdymas:

 

 

 

 

 

 

 

 Mokytojas
 (neatsižvelgiant į etatų skaičių)

606

2

645

2

645

3

1012

3

1215

Vyresnysis mokytojas
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

1092

7

1199

7

1199

6

1406

6

1782

Mokytojas metodininkas
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

neskelbiama

1

neskelbiama

1

neskelbiama

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Švietimo pagalbos specialistai:

             
pedagoginiai darbuotojai: logopedas, psichologas, spec. pedagogas
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

neskelbiama

1

neskelbiama

1

neskelbiama

1

neskelbiama

1

neskelbiama

nepedagoginiai darbuotojai: bibliotekininkas, mokytojo padėjėjas
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

577

3

678

3

671

3

672

3

674

Vyr. buhalteris

neskelbiama

1

neskelbiama

1

neskelbiama

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Ūkio dalies vedėjas

neskelbiama

1

neskelbiama

1

neskelbiama

1

neskelbiama

1

neskelbiama

(Raštinės vedėjas) Sekretorius

neskelbiama

1

neskelbiama

1

neskelbiama

neskelbiama

1

neskelbiama

Vaikų priežiūros darbuotojas

614

6

758

6

760

6

760

6

760

Aptarnaujantis personalas: valytojas, virėjas, pagalbinis darbininkas, kiemsargis, elektrikas, pastatų techninės priežiūros darbininkas
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

501

7

633

7

624

7

623

7

623

 

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ 2019 METAIS

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBOUŽMOKESTĮ 2018 METAIS

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ 2017 METAIS

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ 2016 METAIS