KRETINGOS MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“

VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS EURAIS 2023 M. 

             Informacija apie darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

 

Pareigos

2022 metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur.

Darbuotojų skaičius
2023 m.
I ketv.
2023 m.
I ketv.
vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo
užmokestis,
Eur
Darbuotojų skaičius
2023 m.
II ketv.
2023 m.
II ketv.
vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis,
Eur
Darbuotojų skaičius
2023 m.
III ketv.
2023 m.
III ketv.
vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis,
Eur
Darbuotojų skaičius
2023 m.
IV ketv.
2023 m.
IV ketv.
vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis,
Eur

Direktorius

neskelbiama

1

neskelbiama

1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

neskelbiama

1

neskelbiama

1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
Pradinis ugdymas:

 

           

Nesuteikta mokytojo kvalifikacija

(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

377 2 422 2 422 0 0 0 0
Mokytojas
(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

376

1

neskelbiama

1 neskelbiama 2 351 2 349
Vyresnysis mokytojas
(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

1019

4

984

4 984 4 1000 4 1031
Mokytojas metodininkas
(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

1675

2

1944

2 1944 3 1516 3 1476
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis  ugdymas:

 

           
Nesuteikta mokytojo kvalifikacija

749

3

980

3 980 0 0 0 0
 Mokytojas
 (neatsižvelgiant į etatų skaičių)

1214

3

1235

3 1235 6 1190 6 1456
Vyresnysis mokytojas
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

1616

6

2005

6 2005 4 2017 5 1588
Mokytojas metodininkas
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

neskelbiama

1

neskelbiama

1 neskelbiama 2 1832 2 1913

Švietimo pagalbos specialistai:

             
pedagoginiai darbuotojai: logopedas, psichologas, spec. pedagogas
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

1597

2

1922

2 1922 2 2032 2 2254
nepedagoginiai darbuotojai: bibliotekininkas, mokytojo padėjėjas
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

486

5

652

2 523 7 764 6 864

Vyr. buhalteris

neskelbiama

1

neskelbiama

1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama

Ūkio dalies vedėjas

neskelbiama

1

neskelbiama

1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama

(Raštinės vedėjas) Sekretorius

neskelbiama

1

neskelbiama

1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama

Kompiuterinių sistemų inžinierius

neskelbiama

1

neskelbiama

1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
Vaikų priežiūros darbuotojas

973

6

1038

6 1099 6 1101 6 1106
Aptarnaujantis personalas: valytojas, virėjas, pagalbinis darbininkas, kiemsargis, elektrikas, pastatų techninės priežiūros darbininkas
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)
781

7

863 7 862 7 863 7 865

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ 2022 METAIS

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ 2021 METAIS

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ 2020 METAIS

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ 2019 METAIS

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBOUŽMOKESTĮ 2018 METAIS

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ 2017 METAIS

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ 2016 METAIS