KRETINGOS MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“

VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS EURAIS 2022 M. 

             Informacija apie darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

 

 

Pareigos

2021 metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur.

Darbuotojų skaičius
2022 m.
I ketv.
2022 m.
I ketv.
vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo
užmokestis,
Eur
Darbuotojų skaičius
2022 m.
II ketv.
2022 m.
II ketv.
vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis,
Eur
Darbuotojų skaičius
2022 m.
III ketv.
2022 m.
III ketv.
vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis,
Eur
Darbuotojų skaičius
2022 m.
IV ketv.
2022 m.
IV ketv.
vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis,
Eur

Direktorius

neskelbiama

1

neskelbiama

1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

neskelbiama

1

neskelbiama

1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
Pradinis ugdymas:

 

           

Nesuteikta mokytojo kvalifikacija

(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

              2 377
Mokytojas
(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

351

3

371

3 371 3 376 3 384
Vyresnysis mokytojas
(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

950

4

1139

4 1139 4 919 4 878
Mokytojas metodininkas
(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)

1511

2

1645

2 1645 2 1675 2 1735
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis  ugdymas:

 

           
Nesuteikta mokytojo kvalifikacija

660

3

727

3 727 3 739 3 801
 Mokytojas
 (neatsižvelgiant į etatų skaičių)

1311

3

1194

3 1272 3 1208 3 1183
Vyresnysis mokytojas
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

1553

6

1475

6 1475 6 1723 6 1790
Mokytojas metodininkas
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

neskelbiama

1

neskelbiama

1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama

Švietimo pagalbos specialistai:

             
pedagoginiai darbuotojai: logopedas, psichologas, spec. pedagogas
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

neskelbiama

1

neskelbiama

1 neskelbiama 2 1478 2 1716
nepedagoginiai darbuotojai: bibliotekininkas, mokytojo padėjėjas
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

673

4

628

4 648 5 422 5 488

Vyr. buhalteris

neskelbiama

1

neskelbiama

1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama

Ūkio dalies vedėjas

neskelbiama

1

neskelbiama

1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama

(Raštinės vedėjas) Sekretorius

neskelbiama

1

neskelbiama

1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama

Kompiuterinių sistemų inžinierius

neskelbiama

1

neskelbiama

1 neskelbiama 1 neskelbiama 1 neskelbiama
Vaikų priežiūros darbuotojas

835

6

963

6 979 6 975 6 975
Aptarnaujantis personalas: valytojas, virėjas, pagalbinis darbininkas, kiemsargis, elektrikas, pastatų techninės priežiūros darbininkas
(neatsižvelgiant į etatų skaičių)

690

7

774 7 792 7 778 7 779

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ 2021 METAIS

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ 2020 METAIS

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ 2019 METAIS

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBOUŽMOKESTĮ 2018 METAIS

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ 2017 METAIS

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ 2016 METAIS