Mokyklai:

Prašymas (atsisiųsti);
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą (atsisiųsti);
Prašymas dėl išvykimo iš mokyklos (atsisųsti);
Prašymas pateisinti mokinio praleistas dienas/pamokas (atsisiųsti);
Prašymas dėl turizmo renginio Kretingos miesto ribose (atsisiųsti);
Prašymas dėl turizmo renginio už Kretingos miesto ribų (atsisiųsti).
Prašymas dėl dorinio ugdymo pamokų pasirinkimo (atsisiųsti).

Darželiui:

Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę (atsisiųsti);
Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę (atsisiųsti);
Prašymas dėl išvykimo iš darželio (atsisiųsti);
Prašymas dėl nuolaidos taikymo mokesčiui už darželį (atsisiųsti);
Prašymas dėl laikino darželio nelankymo (atsisiųsti);
Prašymas dėl laikino darželio nelankymo (vasarai) (atsisiųsti);
Prašymas dėl darželio lankymo vasarą (atsisiųsti);
Prašymas dėl turizmo renginio Kretingos miesto ribose (atsisiųsti);
Prašymas dėl turizmo renginio už Kretingos miesto ribų (atsisiųsti)

Darbuotojams:

Prašymas (atsisiųsti);
Prašymas dėl kasmetinių atostogų (atsisiųsti).