Mokyklai:

Prašymas (atsisiųsti)
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą (atsisiųsti)
Prašymas dėl išvykimo iš mokyklos (atsisiųsti)
Prašymas pateisinti mokinio praleistas dienas/pamokas (atsisiųsti)
Prašymas dėl turizmo renginio Kretingos miesto ribose (atsisiųsti)
Prašymas dėl turizmo renginio už Kretingos miesto ribų (atsisiųsti)
Prašymas dėl dorinio ugdymo pamokų pasirinkimo (atsisiųsti)

Darželiui:

Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę (atsisųsti)
Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę (atsisiųsti)
Prašymas dėl išvykimo iš darželio (atsisiųsti)
Prašymas dėl nuolaidos taikymo mokesčiui už darželį (atsisiųsti)
Prašymas dėl maitinimų skaičiaus pasirinkimo (atsisiųsti)
Prašymas dėl laikino darželio nelankymo (atsisiųsti)
Prašymas dėl darželio lankymo vasarą (atsisiųsti)
Prašymas dėl turizmo renginio Kretingos miesto ribose (atsisiųsti)
Prašymas dėl turizmo renginio už Kretingos miesto ribų (atsisiųsti)
Prašymas (direktoriui) pateisinti praleistas dienas (atsisiųsti)
Prašymas (mokytojui) pateisinti praleistas dienas (atsisiųsti)

Darbuotojams:

Prašymas (atsisiųsti)
Sutikimas (atsisiųsti)
Prašymas dėl kasmetinių atostogų (atsisiųsti)
Prašymas dėl kasmetinių atostogų pratęsimo (atsisųsti)