Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Mokyklos švietimo veiklos rūšys:
pagrindinė veiklos rūšis – pradinis ugdymas, kodas 85.20.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
 2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
 3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 5. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
 6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60
 7. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 8. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.;

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
 3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 4. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09.