Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Mokyklos švietimo veiklos rūšys:
pagrindinė veiklos rūšis – pradinis ugdymas, kodas 85.20.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

  1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
  2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
  3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
  5. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
  6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

  1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
  2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
  3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
  4. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09.