Pagrindinė Mokyklos-darželio veiklos sritis – švietimas kodas 85.

Švietimo veiklos rūšys:
pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pradinis ugdymas, kodas 85.20;

Kitos švietimo veiklos rūšys:
* ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
* priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
* sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
* kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
* kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
* švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.