Korupcijos prevencijos programa

Kretingos mokyklos-darželio “Žibutė” direktoriaus 2021 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V1-15 patvirtintas “Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezantacinių dovanų vertinimo ir saugojimo tvarkos aprašas”

Kretingos mokyklos-darželio “Žibutė” direktoriaus 2021 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V1-14  “Dėl privačių interesų deklaravimo”

Kretingos mokyklos darželio “Žibutė” korupcijos prevencijos programa

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

Rita Kubilienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

tel. (8 445)  79341