Korupcijos prevencijos programa

Kretingos mokyklos-darželio “Žibutė” direktoriaus 2021 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V1-15 patvirtintas “Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezantacinių dovanų vertinimo ir saugojimo tvarkos aprašas”

Kretingos mokyklos-darželio “Žibutė” direktoriaus 2021 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V1-14  “Dėl privačių interesų deklaravimo”

Kretingos mokyklos darželio “Žibutė” korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita 2022 m. 

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

Rita Kubilienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

tel. (8 445)  79341