Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ kviečia dalyvauti atrankoje šokio mokytojo pareigoms užimti.
Darbas 1-4 klasėse.
Darbo pradžia 2022 m. rugsėjo 6 d.
Preliminarus darbo krūvis – 0,22 etato.
Darbo užmokestis: 296,26 – 416,12 Eur neatskaičius mokesčių (darbo užmokestis priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo).
Sutartis – neterminuota.
Atrankos būdas – pokalbis.
Reikalavimai:
• kvalifikacija turi atitikti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 įsakymu Nr. V-774, reikalavimus;
• skaitmeninio raštingumo gebėjimai turi atitikti Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-598, reikalavimus;
• lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
• kvalifikacinę kategoriją (jeigu tokią turite) patvirtinančio dokumento kopiją;
• gyvenimo aprašymą.
Privalumai:
• darbo patirtis;
• buvusių darboviečių rekomendacijos.
Dokumentai pateikiami mokyklos-darželio raštinėje, siunčiami registruotu laišku adresu Mėguvos g. 16, LT-97140 Kretinga arba elektroniniu paštu zibutemd@zibute.kretinga.lm.lt iki 2022 m. rugsėjo 4 d. (įskaitytinai).
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, apie atrankos pokalbio datą, vietą ir laiką bus informuojami asmeniškai (telefonu).
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Konkursui pateiktų dokumentų kopijos negrąžinamos.
Detalesnė informacija teikiama tel. (8 611) 16779.