Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ kviečia dalyvauti atrankoje specialiojo pedagogo ir logopedo pareigoms užimti.
Darbo krūvis: spec. pedagogo – 0,4, logopedo – 0,3 etato (abi pareigybes gali užimti vienas asmuo, turintis atitinkamą išsilavinimą).
Darbo užmokestis: spec, pedagogo – 544,61-764,94 Eur (koef. 7,44-10,45, priklausomai nuo profesinio darbo patirties ir kvalifikacinės kategorijos), logopedo – 408,46 – 573,71 Eur (koef. 7,44-10,45, priklausomai nuo profesinio darbo patirties ir kvalifikacinės kategorijos).
Darbo pradžia 2022 m. rugsėjo 6 d.
Sutartis – neterminuota.
Atrankos būdas – pokalbis.
Asmuo, pretenduojantis į spec. pedagogo ir logopedo pareigybes, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus.
Specialusis pedagogas turi būti:
• įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir specialiojo pedagogo ar defektologo ar oligfrenopedagogo kvalifikaciją;
• įgijęs specialiosios pedagogikos kvalifikacinį laipsnį;
• baigęs specialiosios pedagogikos ir logopedijos arba edukologijos (specialiosios pedagogikos ) studijų programą (specializaciją).
Logopedas turi būti:
• įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir logopedo ar defektologo logopedo, ar oligofrenopedagogo kvalifikaciją;
• įgijęs specialiosios pedagogikos kvalifikacinį laipsnį;
• baigęs specialiosios pedagogikos (logopedijos) studijų programą (specializaciją).
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• kvalifikacinę kategoriją (jeigu tokią turite) patvirtinančio dokumento kopiją;
• gyvenimo aprašymą.
Privalumai:
• darbo patirtis;
• buvusių darboviečių rekomendacijos.
Dokumentai pateikiami Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ raštinėje, siunčiami registruotu laišku adresu Mėguvos g. 16, LT-97140 Kretinga arba elektroniniu paštu zibutemd@zibute.kretinga.lm.lt iki 2022 m. rugsėjo 4 d. (įskaitytinai).
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, apie atrankos pokalbio datą, vietą ir laiką bus informuojami asmeniškai (telefonu).
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pateiktų dokumentų kopijos negrąžinamos.
Detalesnė informacija teikiama tel. (8 611) 16779.