REIKALINGI DUOMENYS:

Paramos gavėjo identifikacinis Nr. (kodas) 190278776;

Paramos gavėjo pavadinimas: Kretingos mokykla-darželis “Žibutė”;

Mokesčio dalies paskirtis – galima nurodyti konkrečią lėšų panaudojimo paskirtį įstaigoje (pildyti nebūtina);

Mokesčio dalies dydis (procentais) – 1,2;

Mokestinis laikotarpis – 2022.

SVARBU ŽINOTI: Kad mūsų įstaigą pasiektų Jūsų parama, turite pateikti ir savo metinę pajamų deklaraciją VMI.

DĖKOJAME!