Asmenų prašymai, nuo 2024 metų rugsėjo 1 d. priimti į savivaldybės Mokyklų pirmas klases arba keičiant mokyklą į kitas klases, priimami nuo 2024 metų sausio 2 d. Prašymai registruojami Mokyklų duomenų bazėje naudojant kompiuterinę sistemą, ir pateikiami portale IMRIS. Pirmumo teise priimami asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Daugiau informacijos rasite čia.

https://www.kretinga.lt/mokiniu-priemimas-i-rajono-bendrojo-ugdymo-mokyklas