KVIEČIAME Į KOMANDĄ MITYBOS IR HIGIENOS SPECIALISTĄ

Pareigybės paskirtis – vykdyti mokyklos-darželio vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, mitybos ir higienos priežiūrą.

Darbo krūvis – 0,45 etato.

Pareigybės lygis – B.

Sutartis – neterminuota.

Darbo pradžia 2024 m. sausio 15 d.

Atrankos būdas – pokalbis.

Darbo užmokestis – koef. 6,33-6,93, atlyg. 529,82-580,04 Eur (priklauso nuo darbo stažo).

Reikalavimai:

 1. turėti ne žemesnį nei aukštesnįjį visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
 2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių maitinimo organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;
 3. žinoti vaikų sveikos mitybos principus, valgiaraščių sudarymo pagrindus;
 4. gebėti vykdyti įstaigos higieninės būklės priežiūrą vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“;
 5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą.

Privalumai:

 • darbo patirtis;
 • buvusių darboviečių rekomendacijos.

Dokumentai pateikiami Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ raštinėje, siunčiami registruotu laišku adresu Mėguvos g. 16, LT-97140 Kretinga arba elektroniniu paštu zibutemd@zibute.kretinga.lm.lt iki 2024 m. sausio 12 d. (įskaitytinai).

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, apie atrankos pokalbio datą, vietą ir laiką bus informuojami asmeniškai (telefonu).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Konkursui pateiktų dokumentų kopijos negrąžinamos.

Detalesnė informacija teikiama tel. (8 611) 16779.