Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ kviečia dalyvauti atrankoje pradinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.

Darbo pradžia 2024 m. vasario 19 d.

Preliminarus darbo krūvis – 0,89 etato.

Darbo užmokestis: koeficientas 0,9294-1,3053, darbo užmokestis 1476,82-2074,13 Eur  (priklauso nuo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos).

Sutartis – neterminuota.

Atrankos būdas – pokalbis.

Reikalavimai:

 • kvalifikacija turi atitikti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 įsakymu Nr. V-774, reikalavimus;
 • kompetencijos turi atitikti Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-1499, reikalavimus;
 • skaitmeninio raštingumo gebėjimai turi atitikti Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-598, reikalavimus;
 • lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • kvalifikacinę kategoriją (jeigu tokią turite) patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą.

Privalumai:

 • darbo patirtis;
 • buvusių darboviečių rekomendacijos.

Dokumentai pateikiami mokyklos-darželio raštinėje, siunčiami registruotu laišku adresu Mėguvos g. 16, LT-97140 Kretinga arba elektroniniu paštu zibutemd@zibute.kretinga.lm.lt iki 2024 m. vasario 9 d. (įskaitytinai).

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, apie atrankos pokalbio datą, vietą ir laiką bus informuojami asmeniškai (telefonu).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Konkursui pateiktų dokumentų kopijos negrąžinamos.

Detalesnė informacija teikiama tel. 8 660 94030.