Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. A1-576 “Dėl ugdymo proceso organizavimo Kretingos rajono savivaldybės mokyklose”;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 4 d. sprendimas Nr. V-1021 “Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolę greitaisiais antigeno testais ugdymo įstaigose”;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimas Nr. V-513 ““Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose”.

SVARBI INFORMACIJA TĖVELIAMS
 
Nuo 2021 m. gegužės 10 d. pradinio ugdymo programos mokiniams ugdymo procesas organizuojamas kasdieniu (kontaktiniu) ir nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais:
 
1 klasė – kontaktiniu ir nuotoliniu;
2 klasė – nuotoliniu;
3 klasė – kontaktiniu ir nuotoliniu;
4 klasė – nuotoliniu.
Kontaktiniu būdu bus mokomi mokiniai, jeigu 60 proc. klasės tėvų sutiko, kad jų vaikai būtų profilaktiškai testuojami. Likę mokiniai bus mokomi nuotoliniu būdu.