Kviečiame susipažinti su naujausiais dokumentais dėl pradinio ugdymo organizavimo karantino laikotarpiu:

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. A1-63 “Dėl mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ugdymo proceso organizavimo Kretingos rajono savivaldybės mokyklose karantino laikotarpiu”.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. sausio 20 d. sprendimas Nr. V-106 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 31 d. sprendimo Nr. V-3080 :Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų” pakeitimo”.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aplinkraštis “Dėl mokymosi pagalbos užtikrinimo”.