KVIEČIAME Į KOMANDĄ SPECIALŲJĮ PEDAGOGĄ

Darbo krūvis – 0,2 etato.

Sutartis – neterminuota.

Darbo pradžia 2021 m. lapkričio 22 d.

Atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus:

  • yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir specialiojo pedagogo ar defektologo ar oligfrenopedagogo kvalifikaciją;
  • yra įgijęs specialiosios pedagogikos kvalifikacinį laipsnį;
  • yra baigęs specialiosios pedagogikos ir logopedijos arba edukologijos (specialiosios pedagogikos ) studijų programą (specializaciją).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • kvalifikacinę kategoriją (jeigu tokią turite) patvirtinančio dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą.

Privalumai:

  • darbo patirtis;
  • buvusių darboviečių rekomendacijos.

Dokumentai pateikiami Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ raštinėje, siunčiami registruotu laišku adresu Mėguvos g. 16, LT-97140 Kretinga arba elektroniniu paštu zibutemd@zibute.kretinga.lm.lt iki 2021 m. lapkričio 18 d. (įskaitytinai).

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, apie atrankos pokalbio datą, vietą ir laiką bus informuojami asmeniškai (telefonu).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pateiktų dokumentų kopijos negrąžinamos.

Detalesnė informacija teikiama tel. (8 611) 16779.