Gerbiami mokyklos-darželio “Žibutė” bendruomenės nariai,

vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr.V-48, skelbiu savo 2022 metų veiklos ataskaitą.

Prašau teikti pasiūlymus mokyklos-darželio „Žibutė” tarybai iki 2023-01-30 d. elektroniniu paštu zibutemd@zibute.kretinga.lm.lt

Direktorė Snieguolė Bružė

S. Bružės 2022 metų veiklos ataskaita