Projekto tikslas

Sudaryti galimybes saugiai naudotis elektroninėmis paslaugomis bei elektroniniu (skaitmeniniu) ugdymo turiniu švietimo institucijose.

Projekto finansavimas

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-05-21–2022-05-21

Projekto vykdytojas: Nacionalinė švietimo agentūra

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Projekto administratorius: kompiuterinių sistemų inžinierius Giedrius Žiubrys, tel. 8 691 91303

Apie projektą „SAUGIOS ELEKTRONINĖS ERDVĖS VAIKAMS KŪRIMAS“